Prolapsus uterusa

Prolapsus uterusa kod kuja viđamo vrlo rijetko, kod mačaka nešto češće . Do prolapsa uterusa obično dolazi neposredno nakon okota i to kod brzih , lakih poroda, a rijeđe do prolapsusa dođe kod teških okota. Prolapsus maternice može biti kompletan ili parcijalan. Kada je parcijalan, iz vagine viri cilindrična masa, dok kod kompletnog prolapsa masa koja viri iz vagine ima oblik slova ipsilon. U početku je vidljiva masa crvene boje, sjajna i vlažna, no ako prolaps traje duže dolazi do nekroze prolabiranog tkiva, do sušenja površine maternice pa se boja tkiva mijenja od tamnocrvene prema crnoj.

U svojoj praksi nikada nisam vidjela prolabirani uterus kod kuje, a kod mačke sam ga vidjela nekoliko puta.

Evo fotografije kompletnog prolapsusa maternice kod mačke neposredno nakon okota. Ovo nije svježi prolapsus, pa se već vide oštećenja tkiva. Macu smo laparatomirali i sterilizirali.

Prolapsus uterusa

Kod vrlo svježih slučajeva može se pokušati reponirati maternicu i to pod općom anestezijom, no najčešće je potrebno otvaranje trbušne šupljine te odstranjivanje maternice.

VAGINALNI PROLAPS

Vaginalni prolaps se također viđa u pravilu kod poroda i također spada u vrlo rijetku patologiju. Kod drugih životinjski vrsta (krava, koza, ovca) češće se događa pravi prolaps vagine pri čemu kroz usmine viri van kompletna vaginalna stijenka, a ponekad i mokraćni mjehur. Ovo se može dogoditi i kod kuje, no kod kuja je pravi vaginalni prolaps rijedak iako su u literaturi opisani slučajevi vaginalnog prolapsa u kojem su bili invaginirani i mokraćni mjehur pa i debelo crijevo.

PROLAPS VAGINALNOG NABORA

Hiperplaziju vaginalne sluznice odnosno prolaps vaginalnog nabora viđamo značajno češće i to kada je kuja u proestrusu ili estrusu (u tjeranju). Radi se o edematoznom naticanju vaginalne sluznice iznad ušća uretre koja se tako natečena, raširi preko ušča uretre a ponekad je hiperplazija tako jaka da sluznica prolabira kroz velike usmine. Do ovoga dolazi pod utjecajem hormona estrogena.

 

Ovo se je nakada nazivalo vaginalni prolaps ili hiperplazija vaginalne sluznice, no danas govorimo o vaginalnom edemu i prolapsu vaginalnog nabora. Može se pojaviti već kod sasvim mladih kuja u prvom estrusu i može se ponovno javljati u svakom slijedećem tjeranju ako kuja nije liječena. U rijetkim slučajevima vaginalni nabor može prolabirati i tijekom poroda što može onemogućiti normalan okot.

O postojanju nasljedne predispozicije za ovo oboljenje još se raspravlja. Nije mi poznato da li postoje novija istraživanja koja dokazuju nasljednost. Pretpostavka je da se i ovdje, kao kod mnogih drugih oboljenja ,radi o nasljednoj predispoziciji, pa se zato ne preporučuje da se oboljele ženke koriste u uzgoju. Problem se češće javlja kod kuja brahicefaličnih pasmina te kod dalmatinera i dobermana.

Prolaps vaginalnog nabora izgleda kao crvena kugla različite veličine koja viri kroz usmine, crvene je boje. Kako kuja sjeda, to tkivo je izloženo prljavštini i traumi , a radi se o vrlo osjetljivom tkivu koje lako krvari i ulcerira. Ovakav prolaps onemogućava prirodno parenje.

Liječi se kirurški i generalno se preporučuje sterilizacija, jer kao što sam prije rekla, može doći do edema na porodu i kod svakog slijedećeg tjeranja.

Ako se ne liječi, već se samo prolabirano tkivo štiti od traume i infekcije, može doći do spontane regresije čim prestane utjecaj estrogena.