UDRUGA "MIJAU"

Udruga "Mijau" brine za dobrobit i zaštitu mačaka.

Osnovana je 14.05.2004. godine i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske pod rednim brojem Udruge 08002000.
Posljednjih nekoliko godina u suradnji sa ovom udrugom i gradom Rijeka sterilizirali smo vrlo velik broj slobodnoživućih mačaka na području našeg grada.
mijau_1

Maleni mačići često ostanu prepušteni sami sebi kada se mami nešto dogodi.

mijau_2

Mace slobodno žive, no kada su sterilizirane njihov je život kvalitetniji.

mijau_3

Pogled napuštene mace sve govori...

mijau_4

Trenutak odmora

mijau_5

Ova je fotografija snimljena na riječkom lukobranu prije njegove obnove. U prednjem dijelu fotografije je mama maca koja mora nabaviti hranu svojem mačiću čiju glavicu vidimo u pozadini. Vjerojatno je negdje sakriven i ostatak njenog potomstva.

Projekt sterilizacije i kastracije slobodno živućih mačaka "Uhvati/ steriliziraj/ vrati"

Naziv pravne osobe: Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka ''Mijau'', Rijeka. Utemeljena je na principu humanitarnog i volontersko rada. Neprofitna je i nevladina Udruga

Glavna i odgovorna osoba: Savka
Broj žiro računa: 2402006-1100414906, Erste banka.
Matični broj Udruge: 1837591.
Broj volontera: 10
Način registracije subjekta: Udruga.

Razvoj i djelovanje: Udruga je osnovana točnije upisana u sudski registar Udruga Republike Hrvatske 14.05.2004. god pod registarskim brojem Udruge 08002000. Udruga djeluje na području Rijeke i okolice, po Statutu Udruge.

Naziv projekta - Sterilizacija slobodno živućih mačaka u Rijeci i okolici „Uhvati, steriliziraj, vrati.“
Program rada: utemeljen je Statutom Udruge. Sterilizacija/kastracija mačaka ima smisla i štedi novac građana kao poreznih obveznika.

Ističemo broj koji ima utjecaj na našu okolinu: 420.000 = broj mačića koji će poteći od jedne nesterilizirane mačke i njezinog potomstva unutar 7 godina.

Izvor: PETA, People for ethical treatment of animals 501 Front St., Northfolk, Va 23510*757-622-Peta Helping Animals.com

S obzirom na veliki broj mačaka u Gradu Rijeci i okolici, «zahvaljujući» najviše nesavjesnim vlasnicima koji ih odbacuju i prepuštaju svim nedaćama ulice, Udruga je pripremila projekt sterilizacije i kastracije mačaka.

Plan rada sastoji se od:
  1. sterilizacija mačaka
  2. postoperativne njege istih
  3. prijevoza
  4. liječenja i eutanazije
  5. edukacije građanstva

1. Sterilizacija
U 2007 god. Udruga planira uhvatiti i podvrgnuti sterilizaciji 300 isključivo slobodno živućih mačaka (lutalica). Operativni zahvati izvodili bi se u onim veterinarskim ambulantama koje su najbliže staništima mačaka. Dakako na odluku gdje će biti izvršena sterilizacija utjecat će i cijena zahvata u koju će biti uračunato čišćenje od endo i egzo parazita. Osim obilježavanja steriliziranih mačke prolaze i tretman čišćenja od endo i egzo parazita.

2. Postoperativna njega
- obuhvaća njegu mačke nakon operativnog zahvata kada ona dolazi u zato određeno mjesto gdje će boraviti slijedećih desetak dana, do povratka u svoje stanište. Kako Udruga nema azila za prihvat operirane mačke njeguju se u velikim boksovima cca 1,5x1 m u iznajmljenoj prostoru cca 16 m2.

3. Prijevoz
- da bi se mačka sterilizirala mora se prvo uhvatiti, zatim transportirati do veterinarske ambulante i natrag na njegu. Mačku zatim vraćamo u stanište iz kojeg je izuzeta. Prijevoz Udruga plaća privatnim osobama, a uglavnom su to računi za benzin.

4. Liječenja
- kod liječenja najviše je zastupljena populacija malih mačića i mladih mačaka, dok je manji broj starijih mačaka. Liječenja su uglavnom od njihovih virusnih bolesti koje su popraćene sekundarnim bakterijskim infekcijama, GEK, piometrije, mikrosporoze, raznih trauma i ozljeda. Teže bolesne mačke i mačići, kako ne bi patili, po procjeni dr. veterine se eutanaziraju.

5. Edukacija
-edukaciju građana provodi se najviše putem javnih medija. Putem kampanja za sterilizaciju mačaka, koje su bile i u 2006 god. (reklamni materijal u vidu plakata,letaka ( vidi prilog, plakat)).

Ciljevi projekta

- postići što veći broj sterilizacija mačaka. Što veći broj steriliziranih mačaka smanjiti će broj napuštenih, slobodno živućih i bolesnih mačaka na našim ulicama na najhumaniji mogući način. Projektom sterilizacija sprječava se i širenje zaraznih bolesti među mačkama i drugim životinjama, a koje se mogu prenijet i na čovjeka (bjesnoća, raznorazne parazitoze i mikrosporoze kojih nažalost ima dosta).

Čisti okoliš bez bolesnih i napuštenih životinja koje svakodnevno lutaju našim ulicama.

Projekt ima cilj promoviranje zaštite i prava životinja. Ciljevi Udruge su razvijanje svijesti javnosti, osobito mladih, o zaštiti životinja, te skretanje pažnje od strane nadležnih tijela pri državnim upravama i lokalnim samoupravama propisano zakonima. Udruga smatra da su pitanja i prava životinja veoma važno društveno pitanje koje se danas nalazi u središtu pozornosti i javne rasprave. Prava životinja naš su veliki korak na putu moralnog napretka i u taj proces moraju biti uključene sve institucije društva, kao što su obrazovne institucije, ali i svaka obitelj i pojedinac.

Realizacija projekta

- ukupni broj planiranih sterilizacija mačaka ovisi prvenstveno o financiranju projekta, od Grada Rijeke i Primorsko goranske županije, i drugih projekata i potpora na koje se Udruga prijavljuje, donaciji građanstva, te razumijevanja određenih djelatnosti kao što je policija, određene socijalne službe, komunalnog redarstva, te šire društvene zajednice.

Odvijanje projekta

- je kontinuirano, a to znači kako budu pritjecala financijska sredstva.

Izvori financiranja projekta

- projekt je u 2006 godini financiran od PGŽ-e i Grada Rijeke (6.000,00 kn i 20.000,00 kn), Komunalnog redarstva Grada Rijeke sa 7.500,00 kn, te donacije građanstva i članarina. Projekt je prihvaćen od Grada Rijeke 2007 god. s 25.000,00 (odjel Za zdravstvo i socijalnu skrb), te Komunalnog Redarstava Grada Rijeke sa 7.500,00 kn.

Rezultati projekta:

Kontinuiranim radom kroz duži period, ukoliko se ostvari navedeni broj sterilizacija godišnje u Gradu Rijeci i široj okolici, znatno će se smanjiti broj mačaka što se i već sada vidi. Po procijeni Veterinarskog higijeničarskog servisa u Gradu Rijeci je cca oko 600.000 mačaka, a prema procijeni Udruge 1000 000.

Preventivnim projektom sterilizacije smanjiti će se i broj mačića na ulicama, a povećat će se broj udomljenja odraslih i malih mačića. Za sada u našoj Županiji nema azila koji i nije najbolje rješenje za ovoliki broj mačaka. Jedino sterilizacijama mačaka se može postići cilj. Za sada azil bi imao kontraefekt.

Građani tek tada ne bi htjeli sterilizirati životinje i mirne savjesti bi odbacivali mačiće. Tada bi se moralo pristupiti eutanaziji koja bi koštala građane više nego cijena sterilizacije. Zamislite da morate eutanazirati oko 800 mačića, a toliko ih je bilo po prijavi građana. Da li je to humano i jeftino? Smatramo da bi azil za sada pridonio samo još veće troškove. O azilu se može govoriti kada u našem gradu bude bilo tek stotinjak napuštenih mačaka na ulicama i kada se promjeni svijest ljudi, na čemu naša Udruga radi.

Projekt sterilizacije slobodno živućih mačaka i rada s građanstvom mora dati rezultate, a oni su već i vidljivi iz dosadašnjeg rada Udruge ovih godina. Možemo slobodno reći da je porastao broj sterilizacija kod građanstva što mogu posvjedočiti i veterinarske ambulante u PGŽ-i.

Kako bi što više sredstava utrošili na sterilizacije mačaka, Udruga ove godine umjesto pijeska za obavljane nužde koristi piljevinu. Piljevina se prosijava i koristi se krupniji dio. Sitni dio piljevine se baca jer je pogodan za razmnožavanje buha (npr. cijena 1 vrećice pijeska od 10 kg iznosi cca 40.00 kn. 40.00 kn/7 dana za 4 mačke). Tako Naša Udruga dobivena sredstva za projekt troši racionalno.

Udruga se susreće sa velikim problemima, a oni su i problemi cijelog Grada i Županije. Tražimo mnogo razumijevanja i podršku za naš doprinos zajednici od nadležnih institucija, ali i svake obitelji i pojedinca.

Preuzeto sa: http://www.udruga-mijau.hr/a1.html