ODSTRANJIVANJE ANALKI

Jedna od važnih anatomskih karakteristika tvora koja ga razlikuje od drugih životinja, jest par velikih analnih vrećica sa svake strane anusa. Analne vrećice kod tvorića su proporcionalno mnogo veće u odnosu na one kod psa ili mace. U analnim vrećicama nakuplja se sekret perianalnih žlijezda koji je kod tvora žućkasto - smeđe boje i ima vrlo neugodan miris. Tvor će isprazniti analne vrećice kad se prestraši, kod uzbuđenja ili kao znak agresije. Upravo o tome ovisit će da li ćete se odlučiti podvrgnuti ga tom zahvatu ili ne. U zapadnim zemljama odstranjivanje analnih vrećica kao i kastracija /sterilizacija obavljaju se vrlo rano već kod sasvim malenih tvorova, tako da većina vlasnika ne mora razmišljati o ovim zahvatima. No, kod nas to još nije običaj, pa vlasnike čeka odluka da li odstraniti analke ili ne.

Izvodni kanali analnih vrećica otvaraju se lijevo i desno od anusa. Postoji nekoliko kirurških tehnika kojima se mogu odstraniti analne vrećice, no kod svih je neizbježna rana s obje strane anusa i moguća su oštećenja analnog sfinktera.

Zahvat se obavlja u općoj anesteziji, a tvorić treba biti na tašte. Kako imaju vrlo brzu probavu, dovoljno je da ne jedu 3 sata prije zahvata, a hranu im ponudimo odmah nakon buđenja, odnosno što je ranije moguće.

Prije operacije cijelo područje oko anusa potrebno je obrijati i dezinficirati. Nakon odstranjivanja analnih vrećica sašijemo potkožje i kožu. Ovaj zahvat u našim uvjetima najčešće obavljamo na tvorićima starim 4 do 6 mjeseci, a tada su analke već dobro razvijene i rez je dug cca 15 mm sa svake strane anusa.

Nakon operativnog zahvata važno je tvorića držati na toplome, obično preporučujem termofor u transportnoj kutiji ili plastičnu bocu s toplom vodom koja će malenoga grijati na putu od ambulante do doma.

Kako se radi o malenoj životinjici, uvijek treba imati na umu da je podhlađivanje realna prijetnja posebno tijekom i nakon anestezije. Obavljanje nužde u pijesku može predstavljati problem prvih nekoliko dana nakon operacije. Zato je dobro da se upotrebljava kvalitetan, silikonski pijesak koji se neće lijepiti na ranu. Svakako ranu treba očisti nakon obavljanja nužde. U tu svrhu možemo se poslužiti vlažnim baby maramicama ili čistim gazama natopljenim fiziološkom otopinom.

Šavove obično odstranimo 8 do 10 dana nakon zahvata.