Enukleacija

Enukleacija je zahvat kojim odstranjujemo cijelo oko. Za ovaj radikalni kirurški zahvat postoji više indikacija. Jedna, s kojom se u praksi najčešće susrećem, je svakako infekcija herpes virusom u mačaka, posebno mladih mačića. Herpes virus je nerijetko odgovoran za potpuno uništenje očnih struktura i tada nam ne preostaje drugo već odstraniti kompletno oko.

Moram napomenuti da bez jednog oka mace imaju vrlo kvalitetan život i neka to ne bude prepreka da udomite takvu macu.

Ovaj je zahvat ponekad neophodan i kod prolapsusa oka što je opisano u drugom članku. Može se napraviti uvijek, ali ni s tim zahvatom ne smijemo odugovlačiti posebno ako se na oboljelom oku razvije glaukom (povećani intraokularni tlak). Prvi zahvat vraćanja oka u očnu duplju je uspješan u približno polovici slučajeva prolapsusa oka, što ovisi o tome koliko je očna jabučica protrudirala i prvenstveno o tome koliko se brzo pristupilo spašavanju oka. Kod jačih trauma gdje je sama jabučica oštećena indicirano je napraviti enukleaciju.

Enukleacija je jedino rješenje kod tumora oka, jakih trauma izazvanih najčešće napadom velikog psa na malenog, prometnih nesreća, glaukom bez obzira na ono što mu je prethodilo.