Hiperplazija mliječne žljezde u mačke

Mliječna žlijezda je organ koji je vrlo često zahvaćen različitim patološkim procesima. Najčešće se srećemo s tumorima mliječne žlijezde i to pretežno kod srednje starih i starih mačaka. Kako su takvi tumori kod mačaka u većini slučajeva zloćudni, liječenje koje preporučujemo je operativno. Mamarna hiperplazija je stanje s kojim se srećemo prvenstveno kod vrlo mladih mačaka.

Klinička slika kod ovog oboljenja manifestira se strahovitim bujanjem mliječnih žlijezda. U samo nekoliko dana, svaka mliječna žlijezda može nabujati do veličine ping-pong loptice! Ponekad je bujanje tkiva toliko jako, da se maca otežano kreće ili pak odbija bilo kakvo kretanje i samo nepomično leži. Mliječne žlijezde su nabrekle, bolne na dodir, a ukoliko maca ide van, nerjetko dolazi do ranjavanja nabreklog tkiva. Tada maca počinje lizati nastalu ranu, što dovede do još jačeg oštećenja kože pa i podkožja na dojkama. Nabujalo tkivo podložno je infekciji, posebno ako je došlo do oštećenja kože. Mamarna hiperplazija nije zloćudna bolest, iako zbog vrlo burnih simptoma može ozbiljno narušiti opće zdravstveno stanje bolesne mace. Posebno je opasna infekcija i posljedična sepsa, a od presudnog je značaja pravovremeni posjet veterinaru jer dojke doslovce svaki dan postaju sve veće i veće, a opće stanje mace sve lošije. Kako liječenje podrazumijeva sterilizaciju i opću anesteziju, od presudnog je značaja da je maca dobrog općeg stanja u trenutku kada mora na operaciju. Nerjetko se događa da mamarna hiperplazija bude zamjenjena za tumore, no treba imati na umu da se s ovim stanjem najčešće srećemo kod mladih maca koje još nisu sterilizirane. Simptomi se obično razvijaju nekoliko dana ili tjedana nakon tjeranja jer je mamarna hiperplazija oboljenje koje je ovisno o nivou hormona progesterona kojeg, nakon ovulacije, izlučuju jajnici.

Može se razviti i nakon umjetnog unosa progesterona u organizam primjerice nakon hormonalne injekcije kojom se želi spriječiti tjeranje. Nije u potpunosti razjašnjeno zašto se kod nekih maca razvije mamarna hiperplazije, dok kod većine ne dolazi do nikakvih problema.

Ukoliko su rane na mliječnim žlijezdama jako duboke, ponekad moramo odstraniti i mliječnu žlijezdu iako se ne radi o tumoru. U većini slučajeva, sterilizacija mace je trajno rješenje. Naime, sterilizacijom odstranimo izvor hormona progesterona koji je izazvao bujanje žlijezda, te za samo nekoliko dana dolazi do splašnjavanja mliječnih žlijezda.

Ovo oboljenje, još je jedan razlog više da vašu macu sterilizirate prije prvog tjeranja!

Ovako izgledaju nabrekle mliječne žlijezde, a maca je stara samo 6 mjeseci

Hiperplazija mliječne žlijezde u mačke

Isti problem kod druge mace:

Hiperplazija mliječne žlijezde u mačke

Još jedan slučaj također vrlo mlada maca

Hiperplazija mliječne žlijezde u mačke Hiperplazija mliječne žlijezde u mačke Hiperplazija mliječne žlijezde u mačke Hiperplazija mliječne žlijezde u mačke

Neposredno nakon sterilizacije

Hiperplazija mliječne žlijezde u mačke

Nekoliko dana nakon sterilizacije dolazi do regresije, dojke su sve manje

Hiperplazija mliječne žlijezde u mačke