Početna stranicaKazalo stranicaKontaktIspis

"Mijau"

Udruga "Mijau" brine za dobrobit i zaštitu mačaka.Osnovana je 14.05.2004. godine i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske pod rednim brojem Udruge 08002000. Posljednjih nekoliko godina u suradnji sa ovom udrugom i gradom Rijeka sterilizirali smo vrlo velik broj slobodnoživućih mačaka na području našeg grada.

Maleni mačići često ostanu prepušteni sami sebi kada se mami nešto dogodi.

 

Mace slobodno žive, no kada su sterilizirane njihov je život kvalitetniji.

 

Pogled napuštene mace sve govori....

 

Trenutak odmora

 

Ova je fotografija snimljena na riječkom lukobranu prije njegove obnove. U prednjem dijelu fotografije je mama maca koja mora nabaviti hranu svojem mačiću čiju glavicu vidimo u pozadini. Vjerojatno je negdje sakriven i ostatak njenog potomstva.

 

Projekt sterilizacije i kastracije slobodno živućih mačaka "Uhvati/ steriliziraj/ vrati"

Naziv pravne osobe: Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka ''Mijau'', Rijeka. Utemeljena je na principu humanitarnog i volontersko rada. Neprofitna je i nevladina Udruga

Glavna i odgovorna osoba: Savka

Broj žiro računa: 2402006-1100414906, Erste banka.

Matični broj Udruge: 1837591.

Broj volontera: 10

Način registracije subjekta: Udruga.

Razvoj i djelovanje: Udruga je osnovana točnije upisana u sudski registar Udruga Republike Hrvatske 14.05.2004. god pod registarskim brojem Udruge 08002000. Udruga djeluje na području Rijeke i okolice, po Statutu Udruge.

Naziv projekta - Sterilizacija slobodno živućih mačaka u Rijeci i okolici „Uhvati, steriliziraj, vrati.“

Program rada: utemeljen je Statutom Udruge. Sterilizacija/kastracija mačaka ima smisla i štedi novac građana kao poreznih obveznika.
Ističemo broj koji ima utjecaj na našu okolinu:
420.000 = broj mačića koji će poteći od jedne nesterilizirane mačke i njezinog potomstva unutar 7 godina.
Izvor :
PETA, People for ethical treatment of animals 501 Front St., Northfolk, Va 23510*757-622-Peta
Helping Animals.com

S obzirom na veliki broj mačaka u Gradu Rijeci i okolici, «zahvaljujući» najviše nesavjesnim vlasnicima koji ih odbacuju i prepuštaju svim nedaćama ulice, Udruga je pripremila projekt sterilizacije i kastracije mačaka.

Plan rada sastoji se od:

  • 1. sterilizacija mačaka
  • 2. postoperativne njege istih
  • 3. prijevoza
  • 4. liječenja i eutanazije
  • 5. edukacije građanstva

1. Sterilizacija - U 2007 god. Udruga planira uhvatiti i podvrgnuti sterilizaciji 300 isključivo slobodno živućih mačaka (lutalica). Operativni zahvati izvodili bi se u onim veterinarskim ambulantama koje su najbliže staništima mačaka. Dakako na odluku gdje će biti izvršena sterilizacija utjecat će i cijena zahvata u koju će biti uračunato čišćenje od endo i egzo parazita. Osim obilježavanja steriliziranih mačke prolaze i tretman čišćenja od endo i egzo parazita.

2. Postoperativna njega - obuhvaća njegu mačke nakon operativnog zahvata kada ona dolazi u zato određeno mjesto gdje će boraviti slijedećih desetak dana, do povratka u svoje stanište. Kako Udruga nema azila za prihvat operirane mačke njeguju se u velikim boksovima cca 1,5x1 m u iznajmljenoj prostoru cca 16 m2.

3. Prijevoz - da bi se mačka sterilizirala mora se prvo uhvatiti, zatim transportirati do veterinarske ambulante i natrag na njegu. Mačku zatim vraćamo u stanište iz kojeg je izuzeta. Prijevoz Udruga plaća privatnim osobama, a uglavnom su to računi za benzin.

4. Liječenja - kod liječenja najviše je zastupljena populacija malih mačića i mladih mačaka, dok je manji broj starijih mačaka. Liječenja su uglavnom od njihovih virusnih bolesti koje su popraćene sekundarnim bakterijskim infekcijama, GEK, piometrije, mikrosporoze, raznih trauma i ozljeda. Teže bolesne mačke i mačići, kako ne bi patili, po procjeni dr. veterine se eutanaziraju.

5. Edukacija - edukaciju građana provodi se najviše putem javnih medija. Putem kampanja za sterilizaciju mačaka, koje su bile i u 2006 god. (reklamni materijal u vidu plakata,letaka ( vidi prilog, plakat)).

Ciljevi projekta
- postići što veći broj sterilizacija mačaka. Što veći broj steriliziranih mačaka smanjiti će broj napuštenih, slobodno živućih i bolesnih mačaka na našim ulicama na najhumaniji mogući način. Projektom sterilizacija sprječava se i širenje zaraznih bolesti među mačkama i drugim životinjama, a koje se mogu prenijet i na čovjeka (bjesnoća, raznorazne parazitoze i mikrosporoze kojih nažalost ima dosta).
Čisti okoliš bez bolesnih i napuštenih životinja koje svakodnevno lutaju našim ulicama.
Projekt ima cilj promoviranje zaštite i prava životinja. Ciljevi Udruge su razvijanje svijesti javnosti, osobito mladih, o zaštiti životinja, te skretanje pažnje od strane nadležnih tijela pri državnim upravama i lokalnim samoupravama propisano zakonima.
Udruga smatra da su pitanja i prava životinja veoma važno društveno pitanje koje se danas nalazi u središtu pozornosti i javne rasprave. Prava životinja naš su veliki korak na putu moralnog napretka i u taj proces moraju biti uključene sve institucije društva, kao što su obrazovne institucije, ali i svaka obitelj i pojedinac.

Realizacija projekta
- ukupni broj planiranih sterilizacija mačaka ovisi prvenstveno o financiranju projekta, od Grada Rijeke i Primorsko goranske županije, i drugih projekata i potpora na koje se Udruga prijavljuje, donaciji građanstva, te razumijevanja određenih djelatnosti kao što je policija, određene socijalne službe, komunalnog redarstva, te šire društvene zajednice.

Odvijanje projekta
- je kontinuirano, a to znači kako budu pritjecala financijska sredstva.

Izvori financiranja projekta
- projekt je u 2006 godini financiran od PGŽ-e i Grada Rijeke (6.000,00 kn i 20.000,00 kn), Komunalnog redarstva Grada Rijeke sa 7.500,00 kn, te donacije građanstva i članarina. Projekt je prihvaćen od Grada Rijeke 2007 god. s 25.000,00 (odjel Za zdravstvo i socijalnu skrb), te Komunalnog Redarstava Grada Rijeke sa 7.500,00 kn.

Rezultati projekta:
Kontinuiranim radom kroz duži period, ukoliko se ostvari navedeni broj sterilizacija godišnje u Gradu Rijeci i široj okolici, znatno će se smanjiti broj mačaka što se i već sada vidi. Po procijeni Veterinarskog higijeničarskog servisa u Gradu Rijeci je cca oko 600.000 mačaka, a prema procijeni Udruge 1000 000.
Preventivnim projektom sterilizacije smanjiti će se i broj mačića na ulicama, a povećat će se broj udomljenja odraslih i malih mačića.
Za sada u našoj Županiji nema azila koji i nije najbolje rješenje za ovoliki broj mačaka. Jedino sterilizacijama mačaka se može postići cilj. Za sada azil bi imao kontraefekt.
Građani tek tada ne bi htjeli sterilizirati životinje i mirne savjesti bi odbacivali mačiće. Tada bi se moralo pristupiti eutanaziji koja bi koštala građane više nego cijena sterilizacije. Zamislite da morate eutanazirati oko 800 mačića, a toliko ih je bilo po prijavi građana. Da li je to humano i jeftino?
Smatramo da bi azil za sada pridonio samo još veće troškove. O azilu se može govoriti kada u našem gradu bude bilo tek stotinjak napuštenih mačaka na ulicama i kada se promjeni svijest ljudi, na čemu naša Udruga radi.
Projekt sterilizacije slobodno živućih mačaka i rada s građanstvom mora dati rezultate, a oni su već i vidljivi iz dosadašnjeg rada Udruge ovih godina.
Možemo slobodno reći da je porastao broj sterilizacija kod građanstva što mogu posvjedočiti i veterinarske ambulante u PGŽ-i.
Kako bi što više sredstava utrošili na sterilizacije mačaka, Udruga ove godine umjesto pijeska za obavljane nužde koristi piljevinu. Piljevina se prosijava i koristi se krupniji dio. Sitni dio piljevine se baca jer je pogodan za razmnožavanje buha (npr. cijena 1 vrećice pijeska od 10 kg iznosi cca 40.00 kn. 40.00 kn/7 dana za 4 mačke). Tako Naša Udruga dobivena sredstva za projekt troši racionalno.

Udruga se susreće sa velikim problemima, a oni su i problemi cijelog Grada i Županije. Tražimo mnogo razumijevanja i podršku za naš doprinos zajednici od nadležnih institucija, ali i svake obitelji i pojedinca.

 

Preuzeto sa:

http://www.udruga-mijau.hr/a1.html